•    
  •    

در زمره نخستین مصرف کنندگان سرویس بیستل در ایران باشید.

پس از تجربه ای موفق در زمینه تماس تلفن بین الملل (بیستاک، بیستکال) اکنون شرکت تراشه سبز تهران تجربه ای متفاوت را به مشترکین تلفن بین الملل و دوستداران فناوری های نوین ارائه می دهد.

با عضویت در این طرح، می توانید تماس نامحدود و با رعایت سیاست مصرف منصفانه با عزیزان خود را در خارج از کشور تجربه نمایید.

با استفاده از سرویس تلفن بین الملل بیستل، یک شماره ۸ رقمی شهر تهران بازای شماره مقصد مورد نظر به مشترک تخصیص یافته و پس از تخصیص این شماره، مشترک از هر مکانی می تواند با مقصد مشخص خود و با شماره گیری تلفن شهری تخصیص یافته به صورت نامحدود و با رعایت سیاست مصرف منصفانه مکالمه نماید و صرفا با پرداخت شارژماهیانه سرویس از مزیت قیمتی قابل توجه بهره مند گردد.

همچنین می توانید به تماس های ورودی موبایل یا تلفن ثابت خود در ایران ( بدون پرداخت هزینه رومینگ ) پاسخ دهید, کافیست موبایل یا تلفن ثابت خود را بر روی شماره ی 8 رقمی اختصاصی تان در بیستل دایورت کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن ۸۴۳۵۳۵۳۵ تماس حاصل فرمایید.

عنوان سرویس اعتبار
بسته 10,000 تومانی بیستل 100,000 ریال
بسته 20,000 تومانی بیستل 200,000 ریال
بسته 30,000 تومانی بیستل 320,000 ریال
بسته 50,000 تومانی بیستل 575,000 ریال
بسته 100,000 تومانی بیستل 1,200,000 ریال
بسته 200,000 تومانی بیستل 2,440,000 ریال
بسته 300,000 تومانی بیستل 3,690,000 ریال
بسته 400,000 تومانی بیستل 5,000,000 ریال
بسته 500,000 تومانی بیستل 6,350,000 ریال
بسته 1,000,000 تومانی بیستل 13,000,000 ریال
بسته 2,000,000 تومانی بیستل 27,000,000 ریال

لازم به ذکر است که تعرفه مکالمات با کلیه کشور‌ها در تمامی این بسته‌ها یکسان است وبسته به نوع انتخاب شما شامل شارژ رایگان نیز می باشید.

* قوانین و مقررات

*
*