مجوزها و گواهی نامه ها

1) برنده اول مزایده تبادل ترافیک صادره و وارده تلفن بین الملل ( VoIP ) در ایران (با نام تجاری بیستاک) و با همکاری شرکت ایتالیائی ARCHWAY و طرف قرارداد با شبکه مخابراتی همراه اول و مخابرات استانها جهت تبادل ترافیک تماسهای بین المللی و پرداخت Post-Paid بر روی قبوض تلفن ثابت و همراه.


2) اولین دارنده گواهی نامه مدیریت بر کیفیت ISO9001 ویرایش 2008 در عرصه ارائه سرویس تلفن بین المللی و سرویس های پهنای باند در ایران از شرکت DNV ) Det Norske Veritas ) نروژ .


3) دارای پروانه Servco و ارائه دهنده سرویسهای پهنای باند اختصاصی اینترنت Dedicated Internet Bandwidth