ارتباط با ما

دفتر مرکزی :

آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، ایرانشهر شمالی، شماره ۲۱۷

کد پستی : ۱۵۸۴۶۵۳۴۱۶

تلفن : ۸۴۲۴۳۰۰۰ (۹۸۲۱) - ۸۴۲۴۲ (۹۸۲۱)

فاکس : ۸۴۲۴۳۳۴۱ (۹۸۲۱)

Email : info@tstonline.com